FOB

«Povratak na indeks pojmovnika

Prevedeno sa engleskog – FOB (Free on board) je termin iz međunarodnog trgovinskog prava koji označava u kom trenutku se javljaju odnosne obaveze, troškovi i rizici vezani za isporuku robe, prema propisima koje je utvrdila Međunarodna privredna komora Objavljeni Incoterms standard se prenosi sa prodavca na kupca.

« Povratak na Indeks pojmovnika
×