Silovanje

Žetva ozime repice u Ukrajini je završena 92 ​​posto


Ukrajinski farmeri zatvaraju kampanju za žetvu ozime uljane repice daleko. Prema pres-službi Ministarstva poljoprivredne politike zemlje, do 10. avgusta Uljarica požnjevena sa površine od 1,315 miliona hektara, što je 92% od plana. Obim vršidbe je procenjen na 3,702 miliona tona sa prosečnim prinosom od 28,1 centner po hektaru do graničnog datuma.

Na Žitarice i mahunarke Već je požnjeveno 23,13 miliona tona na 5,293 miliona hektara (40% plana). Prinos je 43,7 c/ha.

„Prema pokazateljima ovršene površine i ukupnom bruto žetvu 10. avgusta, poljoprivredni proizvođači Odeskog regiona su i dalje lideri – 1,02 miliona hektara (87% plana) i 3,21 miliona tona, respektivno. Najveći prosječni prinos zrna zabilježen je u regiji Hmeljnicki – 65,5 kilograma po hektaru, gdje se žito bere na 36% planiranih površina”, navodi se u izvještaju.

Tako stigao do proizvodnja ječma u Ukrajini do 10. avgusta 4,9 miliona tona (prinos 38,8 stotinjak kilograma/ha, vršidba – 1,263 miliona hektara), Pšenica – 17,7 miliona tona (46,2 kilograma po hektaru, 3,83 miliona hektara), Grašak – 361,24 hiljade tona (24,6 stotežina/ha, 146,63 hiljada hektara).

izvor: oleoskop (Russland) \ t

Nazad na vesti
×