Harvester

Sa polovine planiranih površina u Ukrajini biće požnjeveno oko 21 milion tona žita


The Harvest of Žitarice i mahunarke u Ukrajini se vrši na površini od 5,5 miliona hektara (ili 49% od planirane), sa kojih se požanje 20,8 miliona tona žitarica sa prosečnim prinosom od 38,1 stotinjak po hektaru. To je 12. avgusta izvijestila pres-služba Ministarstva poljoprivredne politike Ukrajine.

Zapravo:

  • Pšenica požnjeven je na 3,8 miliona hektara (82% planiranih), 15,4 miliona tona požnjeveno sa prinosom od 40,1 stotinjak/ha;
  • Ječam požnjeven je na 1,4 miliona hektara (89%), 4,9 miliona tona požnjeveno sa prinosom od 34,4 centweight/ha;
  • Grašak požnjevene su na 106 hiljada hektara (95%), požnjeveno je 239 hiljada tona sa prinosom od 22,4 centweight/ha.

Tako su poljoprivredni proizvođači Odeske i Dnjepropetrovske oblasti usitnjali po više od 2 miliona tona, još 5 područja koja su prešla milion žetve useva. Najveći prinos žitarica i mahunarki utvrđen je u regiji Hmelnitka – 62 stoteweight/ha.

Takođe se precizira da su oblasti Nikolaev i Zakarpatje završile sa berbom kultura rane grupe.

Osim toga, žetva od ozime uljane repice sprovedeno u Ukrajini na površini od 1,042 miliona hektara (95% plana), od čega je požnjevo 2,9 miliona tona semena sa prinosom od 27,9 stoteight/ha.

Nazad na vesti
×