Dijagram

Ukrajinski kukuruz i pšenica za izvoz u EU postaju sve jeftiniji


Od početka decembra došlo je do pada potražnje za ukrajinskim Više i Pšenica sa isporukom do zapadnih granica do većine destinacija i luka u Evropi, rekla je za APK-Inform Anna Tanskaya, šefica Odjela za tržište žitarica i ulja.

Ona je napomenula da je izvozna situacija otežana kako zbog nestanka struje, tako i zbog smanjene aktivnosti evropskih kompanija zbog dugih raspusta i vikenda u Evropi, što negativno utiče na efikasnost rukovanja robom.

„Na uticaj su uticali stalni domaći ekonomski pritisci, skupa i zagušena logistika, kao i pad globalnih kotacija (posebno na berzi Euronext). To je donekle nadoknađeno smanjenjem ponude, složenošću elevatora i, shodno tome, mokrim kukuruznim radom na pola radnog vremena. Određenu podršku dali su izgledi za smanjenje poljoprivredne proizvodnje u Ukrajini naredne sezone, kao i prilično teška situacija za poljoprivrednike s obzirom na sve veće troškove uzgoja svih useva bez izuzetka. Veći pad cijena bio je ograničen na pad u procjeni USDA svjetske proizvodnje pšenice i kukuruza u 2022/23 MG (posljednji put na račun Ukrajine – sa 31,5 na 27 miliona tona”, rekao je stručnjak.

A. Tanskaya je dodala da se više od 30% ukrajinskog kukuruza još uvijek ne bere na poljima, što izaziva zabrinutost zbog smanjenja njegovih kvalitativnih karakteristika. Pritisci na cijene dodatno su opterećeni aktivnim brazilskim izvozom kukuruza, ali su izgledi za daljnje pogoršanje usjeva pšenice i kukuruza u Argentini zbog najgore suše u posljednjih deset godina dodatno ojačani.

Prema rezultatima prošle sedmice, cijene potražnje za kukuruzom na granici sa Poljskom, Slovačkom i Rumunijom u periodu januar-februar su 190-215 EUR/toni. DAP smanjen i samo sa Mađarskom imaju 230 EUR/tona DAP postignuto. Cijene potražnje u rumunskim lukama Konstanz i Dornesti bile su pod pritiskom, ali se nisu značajno mijenjale i iznosile su uglavnom 290-300 EUR/toni DAP i 245-255 EUR/tona DAP i 265-280 EUR/tona DAP za kukuruz i 220-230 EUR/tona DAP.

izvor: APKinform (Ukrajina)

Nazad na vesti
×