Ječam

Uprkos ograničenim zalihama u Ukrajini, ječam nastavlja da pojeftinjuje


Prema nadzoru u svibnju u Ukrajini u segmentu hranidbeni ječam pad cijena se nastavio uprkos održavanju cijena za relativno niske zalihe navedene kulture, očekivanom smanjenju obima proizvodnje i skupoj logistici.

Faktori cjenovnog pritiska ostaju dostupnost većine ranije kupljenih kompanija za životinje i stočnu hranu, gotovo potpuno odsustvo njihovih isporuka na strana tržišta i shodno tome niska potražnja od strane trgovaca. Smanjenju cijena doprinijele su i jeftinije sirovine i gotovi proizvodi na susjednim tržištima.

Cijene tražnje za stočni ječam su u maju pale za 16-29 €/t, a od 3. juna su uglavnom fiksirane u rasponu od 196-228 €/t.

Nazad na vesti
×