suncokretovo polje

U Ukrajini je suncokretova sačma postala više nego duplo jeftinija


U Ukrajini je u junu i početkom jula došlo do smanjenja cijene suncokretove sačme.

Zbog niskih stopa izvoza nakon blokade luka i manje potrošnje stočne hrane na farmama stoke i peradi kao posljedica smanjenja stočnog fonda, pad cijena je potaknut velikim brojem ponuda suncokreta. Osim toga, smanjenje cijena je promovirano pojeftinjenjem ostalih stočnih namirnica u grupi proteina.

Na primjer, ponude za suncokretovu sačmu su pale za 69,70-83 €/toni u navedenom periodu i uglavnom su u rasponu od 6-33,20 €/toni 99,60. jula, pod uslovom da se izvrši preuzimanje. Brže stope pada tipične su za centralni region.

Imajte na umu da zbog izuzetno niskih stopa prodaje, prerađivači razmatraju opcije za spaljivanje otpada peletom za gorivo (iz ljuske sjemenke suncokreta) čije su cijene više.

Nazad na vesti
×