uzgoj

Soja u Brazilu ostaje 20 posto planiranih površina za sjetvu


Od 20. novembra, seme soje sprovedeno u Brazilu u 80% planiranih površina (+11% sedmično), što je nešto ispod prošlogodišnje brojke (86%).

Kao što je već pomenuto, sjetva je završena uglavnom u centralno-zapadnim područjima zemlje. U isto vrijeme, riješeno je usporavanje sjetvenih stopa u državi Rio Grande do Sul zbog sve veće žetve pšenice. Nizak nivo vlage u tlu također je zabrinjavajući u nekim područjima država Mato Grosso, Minas Gerais i Goias, uprkos nedavnim padavinama. Ipak, nema značajnih rizika za razvoj biljaka, većina je i dalje u dobrom stanju.

I u Brazilu se aktivno promoviše prva žetva - na izvještajni dan je zasijano 82% planiranih površina (+12% sedmično), što je još uvijek ispod nivoa iz prethodne godine (91%). Vremenski uslovi za seme zrna općenito se smatraju povoljnim.

Nazad na vesti
×