napuniti auto gorivom

U Francuskoj se automobili žele napuniti biljnim uljem


Francuske vlasti žele da donesu zakon koji će dozvoliti da automobili sa dizel motorima budu točeni biljnim uljem.

Za benzinsku pumpu planiraju koristiti biljno ulje koje ostane nakon kuvanja i biće poslato na preradu. Deset litara pravilno prerađenog ulja može dati devet litara biogoriva.

Glavni dobavljači goriva bit će restorani i proizvođači industrijske hrane. Međutim, i privatnici mogu dati ulje koje se koristi za preradu. Za tu svrhu u gradovima se postavljaju posebni kontejneri.

Kako ističu autori nacrta zakona, biogoriva na bazi biljaka emituju 90% manje stakleničkih plinova od ugljovodoničnih goriva.

Ovo ulje se već koristi kao biogorivo u mnogim zemljama EU. Na primjer, u Madridu je uveden centralizirani sistem za prikupljanje iskorištenog ulja kako bi se ono recikliralo u gorivo. Naftna biogoriva se koriste za gorivo javnog prevoza.

Nazad na vesti
×