Francuska

U Francuskoj se stanje plantaža žitarica značajno pogoršalo


Prema monitoringu FranceAgriMer, 82% od zasadi ozime pšenice u dobrom i odličnom stanju u Francuskoj 9. maja, u odnosu na 89% nedelju dana ranije. U isto vrijeme prošle godine na datum izvještavanja ta brojka je iznosila 79%.

Izvještava se da je stanje zime i jari ječam značajno pogoršao - udio dobrog i odličnog stanja pao je sa 86% na 79%, odnosno sa 88% na 76% u jednoj sedmici.

Osim toga, stručnjaci izvještavaju da je kampanja sjemena kukuruza u zemlji, koji je u to vrijeme ostvaren na 92% plana (+8% sedmično), što je nešto lošije nego godinu dana ranije (95%).

Nazad na vesti
×