polje

U Francuskoj je manje od 20 posto planiranih površina zasijano ozimom pšenicom


Krajem oktobra u Francuskoj je pokriveno 84% površina obuhvaćenih planom ozimu pšenicu zasejanih (+11% sedmično), dok je ova brojka prošle godine iznosila 77%.

Sjetva durum pšenice u zemlji već je proizvedena na 34% planiranih površina (+27% sedmično), što je značajno više od rezultata prethodne godine (23%).

Takođe i setva od Ozimi ječam je praktično završena - zasijano je 93% planiranih površina (+13% sedmično; 89% godinu dana ranije).

Osim toga, stručnjaci ukazuju na završetak radova berba kukuruza u Francuskoj: 99% (3% sedmično) je mljeveno krajem oktobra, u poređenju sa 70% godinu ranije.

Nazad na vesti
×