žetva zrna

U Ukrajini je završena žetva pšenice i ječma


6. oktobra berba od Žitarice i mahunarke izvršeno u Ukrajini na 6,9 miliona hektara (62% od planiranog), od čega će biti požnjeveno 26,4 miliona tona žitarica sa prinosom od 38,4 kilograma po hektaru.

U prosjeku, tok žetve na datum izvještaja izgleda ovako:

  • Pšenica požnjevena je na 4,7 miliona hektara (100%), sa prinosom od 41 stotinjak po hektaru, požnjeveno je 19,2 miliona tona;
  • Ječam požnjevo je na 1,6 miliona hektara (100%), sa prinosom od 34,8 centnera/ha, požnjevo je 5,5 miliona tona;
  • Grašak požnjevene su na 110 hiljada hektara (98%), sa prinosom od 22,8 centnera/ha, požnjeveno je 251 hiljada tona;
  • Više po zrnu se požnjevo na 96 hiljada hektara (2,3%), sa prinosom od 41,7 stotežina/ha, požnjevo je 400 hiljada tona;
  • Heljda požnjevo je na 58 hiljada hektara (49%), sa prinosom od 14,8 centnera/ha, požnjevo je 85 hiljada tona;
  • Proso požnjevo je na 34 hiljade hektara (76%), sa prinosom od 22,6 stotinjak kilograma po hektaru, požnjeveno je 77 hiljada tona.

Osim toga, žetva od Uljarica nastavio. Tako je to postalo suncokret već požnjeven na 1,3 miliona hektara (28%), od čega je požnjevo 2,6 miliona tona semena sa prinosom od 20 kilograma po hektaru. The Harvest of Soja obavljeno je na 211 hiljada hektara (14%), požnjeveno je 505 hiljada tona sa prinosom od 23,9 stot/ha.

Nazad na vesti
×