Harvester

U SAD se završava kampanja jesenje žetve


Od 20. novembra, američka kampanja sjemena soje je u potpunosti završena i žetva kukuruza je na zacrtanom planu, prema analitičarima USDA.

Konkretno, od datuma izvještavanja, poljoprivrednici imaju za 96% planiranih površina (+3% sedmično) Više požnjevene, što je više u odnosu na isti period prošle godine (94%) i više od petogodišnjeg prosjeka (5%).

Osim toga, the berba sirka izvršio 97% (+4% sedmično) prema Crop-Tour-u, Suncokret do 95% (+4%).

Što se tiče sjetve ozime pšenice u SAD, zaključno sa 20. novembrom, u polju je obrađeno 87% planiranih površina (+6% sedmično). Dok je u istom periodu prošle godine sjetva završena 85%, a prosječna godišnja stopa je 86%.

Stanje žitarica je ostalo nepromijenjeno – stručnjaci su procijenili da je 32% zasada pšenice u dobrom ili odličnom stanju, što je i dalje znatno ispod cifre iz prethodne godine (44%).

Nazad na vesti
×