Ječam

Na jugu Rusije kupci objavljuju početne cijene za potražnju za novim ječmom


U pozadini postepenog povećanja promocije žetvene kampanje u Rusiji, formirane su početne cijene stočnog ječma u južnom federalnom okrugu.

Situacija na tržištu terminskog izvoza, uzimajući u obzir prognozirani nivo izvoznih dažbina, uticala je na formiranje cijena. Međutim, izvjesnu nesigurnost uzrokuju pomiješana očekivanja o mogućnostima aktivnih izvoznih isporuka u uslovima sadašnjih sankcija ruskim bankama i poteškoćama u pronalaženju brodova. Prinos premašuje Ječam prema izvještajima poljoprivrednika i podacima sa prvih terenskih inspekcija, očekivanjima stručnjaka i ciframa za prethodnu godinu, što stavlja situaciju cijena pod pritiskom.

U junu, tražnjene cijene usjeva ječma u južnoj državi uglavnom su u rasponu od 240-253 €/toni, ali su pojedinačni prerađivači očekivali da će otkupljivati ​​žito po cijenama od 229 €/toni pod istim uslovima isporuke. Vrijedi napomenuti da su deklarisane cijene približno uporedive, a u nekim područjima čak i niže od početnih cijena iz prethodne godine, uprkos opštoj inflaciji u zemlji i povećanju troškova poljoprivrednih proizvođača za uzgoj poljoprivrednih proizvoda.

Nazad na vesti
×