pruga

Ukrajina je u aprilu izvezla više od 1,2 miliona tona žitarica i ulja


Prema operativnim statistikama u aprilu ove godine, Ukrajina ima 1,263 miliona tona Žitarice i Uljarica izvozi kao i proizvodi njihove prerade.

Najveći dio aprilskog izvoza ostvaren je željeznicom – 831,552 hiljade tona. Morem je izvezeno još 316 hiljada tona, a motornim vozilima 767 hiljada tona.

Što se tiče izvozne nomenklature, većina aprilskih pošiljki je isporučena Više – 768,486 hiljada tona, uključujući 653,971 hiljada tona na železnici.

Također izvezeno u roku od mjesec dana:

  • Pšenica – 127,13 hiljada tona (željeznica – 4,412 hiljada tona);
  • Ječam – 25,428 (4,167) hiljada tona;
  • Sirak - 1,955 (0,269) hiljada tona;
  • sjemenke suncokreta – 110,271 (63,958) hiljada tona;
  • soje – 48,183 (29,428) hiljada tona;
  • Uljane repice – 11,227 (10,014) hiljada tona;
  • suncokretovo ulje – 151,529 (54,483) hiljada tona;
  • sojino ulje – 17,842 (10,851) hiljada tona;
  • Ulje uljane repice – 1,153 (0) hiljada tona.
Nazad na vesti
×