kukuruzno polje

Suša u Evropi negativno utiče na žetveni potencijal jarih usjeva


Stručnjaci MARS-a su u avgustu izvijestili o ekstremno toplim i sušnim uslovima u Evropi, koji negativno utiču na žetveni potencijal jarih usjeva, posebno Više, Suncokret i Soja, uticaj. Posebno, regije koje su najviše pogođene vrućinom su Španija, Francuska, Italija, Njemačka, Mađarska, Rumunija, Slovenija i Hrvatska.

S tim u vezi, analitičari su snizili prognozu prinosa kukuruza sa 7,25 na 6,63 tone/ha (-16% godišnje; -16% u proseku poslednjih 5 godina), suncokreta sa 2,18 na 2,06 tona. /ha (-13%; -12%) i soje od 2,72 do 2,46 tona/ha (-13%; -15%).

Istovremeno, napominje se da su sušni uslovi doprinijeli aktivnoj berbi ozimih usjeva. Prosječan prinos od Pšenica procijenjeno na 5,76 tona po hektaru (+0,4% mjesečno; -5% godišnje; -1% u prosjeku za posljednjih 5 godina), durum pšenica na 3,42 tona/ha (+0,6%; - 4%;-3 %), Ječam - 5,72 tona/ha (nepromijenjeno za mjesec; -6%; -1%), jari ječam - 4,12 tona/ha (+0,5%; -2%; +0,1%).

Nazad na vesti
×