Teretni brod

Turska petostruko povećava cijenu prolaska kroz moreuz


Turska će petostruko povećati cijenu prolaska kroz moreuz Bosfor i Dardanele. Nove tarife će stupiti na snagu 7. oktobra.

Kao što je već pomenuto, kada je 1936. godine potpisana Montreux konvencija koja je regulisala prolazak brodova kroz moreuz, visina taksi je bila fiksirana u francuskim francima. Kada je ova valuta izašla iz opticaja, u obračunima su korišteni turska lira i američki dolar.

Dugo je vremena 1 zlatni franak bio jednak 0,29 g zlata, uprkos inflaciji i rastućim cijenama zlata. Turska je 1983. godine izjednačila 1 zlatni franak sa 0,8 dolara, a od 7. oktobra odlučila je povećati svoju vrijednost na 4 dolara. Prilikom izračunavanja količine naplate, ovaj iznos se množi sa neto tonažom broda.

Nazad na vesti
×