kukuruza na klip

Prognoza globalne proizvodnje kukuruza u 2022/23. smanjena je za skoro 11 miliona tona


Analitičari IGC-a u septembru su snizili svoju prognozu za globalnu proizvodnju kukuruza 2022/23. na 1,167 milijardi tona, u poređenju sa 1,178 milijardi tona prema prethodnoj procjeni, što je također znatno ispod rezultata žetve za sezonu 2021/22 (1,218 milijardi tona).

Stručnjaci su posebno izvršili korekciju naniže žetva zrna u EU na 56,2 (59,6; 70,3) miliona tona i u USA do 354,2 (364,7; 383,9) miliona tona. Istovremeno, prognoza za Ukrajinu je povećana na 29,9 (27,7; 42,1) miliona tona.

Prognoza za svjetski izvoz Više u 2022/23. analitičari su smanjili za milion tona na 1 miliona tona, što je takođe inferiorno u odnosu na rezultat iz prethodne godine (172,3 miliona tona). Konkretno, procjena za USA smanjen na 57,8 (60,3; 62,9) miliona tona, ali je povećan na 17 (15,5; 23,5) miliona tona za Ukrajinu.

Analitičari IGC-a snizili su prognozu globalnih zaliha kukuruza u novoj sezoni na 262,1 (264,7; 284,7) miliona tona navodeći za USA na 31 (34,3; 38,7) miliona tona i Brazil na 7,5 (7,6; 6,1) miliona tona. Za Ukrajinu, prognoza zaliha je podignuta na 8,9 (8,4; 6,9) miliona tona.

Nazad na vesti
×