berza

Troškovi uvoza hrane u Azerbejdžan povećani su za više od 20 posto u januaru i novembru


Izdaci za uvoz hrane u Azerbejdžan u periodu januar-novembar 2022. porasli su za 22,7% u odnosu na isti period prethodne godine na 2,088 milijardi dolara, prenosi Interfaks-Azerbejdžan, pozivajući se na podatke Državnog carinskog komiteta RA.

Kako je navedeno, glavni obim u strukturi uvoza hrane pripao je žitaricama. Tako je postalo Pšenica uvezli 1.168 miliona tona (povećanje od 14,8%) za 398 miliona dolara u prvih jedanaest meseci ove godine, Više - 61,4 hiljade tona (povećanje od 2,7 puta) za 20,77 miliona dolara, Putovanje - 48,2 hiljade tona (povećanje od 10%) za 40,71 milion dolara.

Nabavka biljnih i životinjskih ulja u ovom periodu procenjena je na 132,6 hiljada tona (pad od 2,5%) za 235,66 miliona dolara, mesa na 38,35 hiljada tona (povećanje od 5,6%) za 72,2 miliona dolara i putera na 16,76 hiljada tona (povećanje od 24,3%) za 96,77 miliona dolara.

Ukupno, tokom izvještajnog perioda, 16,21% ukupnog uvoza u Azerbejdžan činilo se na hranu.

izvor: APKinform (Ukrajina)

Nazad na vesti
×