Harvester

Komisija EU ažurirala je svoju prognozu za žetvu žitarica i uljarica u EU 2022/23.


Evropska komisija objavila je prognozu za proizvodnja pšenice u Evropskoj uniji povećao se za 2022 miliona tona na 2023 miliona tona u 0,3/130,4, što je takođe više od 2021 miliona tona ubranih u 22/130,1.

Istovremeno, prognoza evropskog izvoza pšenice u novoj sezoni smanjena je za 2 miliona tona mesečno na 38 miliona tona. Očekuje se da će ukupne isporuke žitarica za 2021/22. biti 31 milion tona (-1 milion tona mesečno).

Takođe prognoza za proizvodnja kukuruza u EU za 2022/23. smanjen je – sa prognoziranih 73,4 miliona tona u prethodnom mesecu na 72,5 miliona tona. Istovremeno, prognoza uvoza žitarica je povećana za 4 miliona tona na 13 miliona tona. Stručnjaci ističu da će ukupan uvoz kukuruza u zemlje bloka u tekućoj sezoni dostići 16 (+2) miliona tona.

Što se naftnih postrojenja tiče, Evropska komisija objavila je prognozu za žetva uljane repice u EU 2022/23 neznatno smanjen – na 18,1 (-0,2) miliona tona i Suncokret na 10,9 (-0,3) miliona tona.

Napominjemo da je prognoza za uvoz suncokretovog ulja u EU u 2022/23. povećana za 0,6 miliona tona mjesečno na 1,5 miliona tona. Za tekuću sezonu očekuje se 1,9 miliona tona.

Nazad na vesti
×