Harvester

Žetvena kampanja ozime pšenice u USA je pri kraju


Dana 31. jula USA 82% planiranih površina (+5% sedmično). ozimu pšenicu požnjeven, što je neznatno inferiorno u istom periodu prethodne godine (90%) i u prosjeku za 5 godina (85%). Žetvena kampanja je već bila završena u većini regija.

Prema analitičarima, u USA takođe jedan žetva ječma počela i na dan izvještaja je realizovano 6% plana (11% u istom periodu prošle godine). Bilo ih je 55%. Žitarice u dobrom i odličnom stanju, što je i dalje značajno više nego prošle godine (21%).

Na dan 31. jula 70% biljaka jare pšenice (10% u 2021.), 28% (62%) bio je sirak, 61% (62%) Više i 60% (60%) soje u dobrom i odličnom stanju, prema USDA.

Nazad na vesti
×