Harvester

Žetva ozime pšenice u USA odgovara prethodnoj godini


Prema rezultatima sljedećeg obilaska usjeva USDA analitičari, 17. jula kampanja opreme za čišćenje od ozimu pšenicu u den USA bio na 70% planiranih površina (+7% sedmično), što generalno odgovara ključnoj cifri u istom periodu prošle godine (71%) i u prosjeku za 5 godina (71%).

Također se napominje da stručnjaci procjenjuju da 71% biljaka ljetne pšenice (+1% sedmično), kao i 59% Ječam (+1%), 35% sirak (-5%), 61% soje (-1%) i 64% Više bili su u dobrom i odličnom stanju na dan izvještavanja.

Nazad na vesti
×