vrijeme berbe

Bruto proizvodnja ruskog žita znatno je veća nego prethodne godine


Od 8. septembra bruto naplata od Žitarice i mahunarke u Rusiji se procjenjuje na 126,5 miliona tona, što znatno premašuje broj u isto vrijeme prošle godine (96 miliona tona), izvještava Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije. Utvrđeno je da je žetva već obavljena na 36,1 (2021: 35,9 miliona hektara), prosječan prinos je 35 (26,7) centnera/ha.

Kao što je navedeno, hoće Pšenica požnjeven na 24,2 miliona hektara, od čega 92,7 miliona tona sa prinosom od 38,3 centweight/ha na dan izveštaja. the Ječam požnjevena je na 7,1 milion hektara, 22,2 miliona tona sa prinosom od 31,4 centweight/ha. Od Više požnjevena je sa 35,4 hiljade hektara, stepen mlevenja je 202,6 hiljada tona, prinos je 57,3 stot/ha.

umrijeti suncokret požnjevena je sa 349,8 hiljada hektara, 790,4 hiljade tona sa prinosom od 22,6 stotežina po hektaru. Silovanje bere se sa 1 milion hektara, 2,5 miliona tona, prinos je 24,1 stotinjak po hektaru. Soja požnjevena je sa 111,5 hiljada hektara, 240 hiljada tona je požnjevo sa prinosom od 21,5 stoteight/ha.

Nazad na vesti
×