pruga

Željeznički transport žitarica i đubriva u SAD može biti privremeno obustavljen


Pojedine američke željeznice najavile su da će prevoziti teret iz Žitarice i đubriva od 15. septembra, dan prije početka štrajka željezničke industrije koji su najavili sindikati, prenosi Reuters.

Tako će, prema Nacionalnoj asocijaciji za žito i stočnu hranu, koja predstavlja većinu proizvođača žitarica, od 15. septembra definitivno prestati primati žito najmanje jedna pruga u zemlji. Osim toga, većina velikih željeznica u SAD-u već je prestala primati nove serije gnojiva i drugih potencijalno opasnih materijala.

Imajte na umu da je 2021. gotovo 1,5 miliona kola žita i Uljarica prevezeni su željeznicom u SAD, uključujući 691 hiljadu vagona iz Više, 340 hiljada vagona od soje i 248 hiljada kolica prerađenih proizvoda od soje (sojina sačma i ulje).

Što se tiče gnojiva, Josh Linville, direktor gnojiva u StoneX Grupi, procjenjuje da se oko 40% njihove ukupne upotrebe trenutno otprema u SAD željeznicom.

Nazad na vesti
×