suša

Do 2050. polovina planete Zemlje biće nepodesna za poljoprivredu


Stručnjaci iz Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (Vijeće sigurnosti UN-a) smatraju da je neophodna melioracija velikih razmjera, prenosi NAN's World.

Do danas je pogođeno 40% područja planete, uključujući poljoprivredu, rudarstvo, urbanizaciju i neefikasno korištenje zemljišta i vode. Na primjer, više od 70% zemlje koristi se za proizvodnju hrane ili vađenje pijeska, nafte i plina.

Moderna poljoprivreda promijenila je lice planete više od bilo koje druge ljudske aktivnosti. Hitno moramo razmišljati o globalnim sistemima hrane koji iscrpljuju 80% šuma i koriste 70% slatke vode cijele planete za navodnjavanje polja. Sve u svemu, to dovodi do gubitka biodiverziteta.

Ibrahim Thiau

generalni sekretar UN

Negativni faktori su rast stanovništva i energetska tranzicija, što znači da bi do 2050. godine još 11% obradivog zemljišta moglo izgubiti plodnost ako se ne preduzmu hitne mjere.

Možemo učiniti nešto po pitanju degradacije zemljišta, a to je najjeftinije rješenje za klimatsku krizu i gubitak biodiverziteta. Problem možemo riješiti do 2050. godine, drugim riječima, unutar jedne generacije. To zahtijeva ograničenja u korištenju kemijskih gnojiva i vode, te pošumljavanja.

Ibrahim Thiau

generalni sekretar UN

Nazad na vesti
×