profit

Izvozne carine na pšenicu iz Rusije biće povećane od 5. jula


Carina za izvoz Pšenica iz Rusije će od 5. jula biti 2.609,6 rubalja po toni za izvoz Ječam on ostaje na nuli i za Više 832,7 rubalja po toni, prema podacima Ministarstva poljoprivrede.

Izvozna carina na pšenicu i meslin (mješavina pšenice i Raž) se izračunava po ciljnoj cijeni od 245 USD po toni, u poređenju sa 178,1 USD po toni za ječam i 201,7 USD po toni za kukuruz.

Carina na izvoz pšenice iz Ruske Federacije sada iznosi 2.473,3 rublja po toni, carina na izvoz ječma je 0 rubalja po toni, a carina na kukuruz 937,8 rubalja po toni.

Nove tarife važe do 11. jula.

Podsjeća se da je bazna cijena za obračun izvozne carine na pšenicu revidirana i sada iznosi 17 hiljada rubalja po toni, dok je za ječam i kukuruz 15,875 rubalja po toni.

Rusija primjenjuje fleksibilnu izvoznu carinu na pšenicu, kukuruz i ječam, koja djeluje u okviru mehanizma za prigušivanje žitarica. Za izračunavanje dažbina, koje će se od jula 2022. pretvarati u vrijednosti u rubljama, podaci o cijeni izvoznih ugovora registrovanih na berzi i srednji aritmetički kurs dolara prema rublji koji je utvrdila Banka Rusije pet radnih dana prije datuma obračuna će se koristiti.

Sredstva dobijena od tarifa vraćaju se subjektima Ruske Federacije u vidu subvencija proizvođačima pšenice, raži, kukuruza i stočnog ječma i dijele se prema obimu proizvodnje.

izvor: oleoskop (Russland) \ t

Nazad na vesti
×