Harvester

Početkom septembra u Rusiji je prikupljeno 118 miliona tona žitarica


Od 1. septembra Žitarice i Мahunarke požnjeven u Rusiji sa 32,5 miliona hektara. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede Ruske Federacije, požnjeveno je 117,9 miliona tona žitarica sa prinosom od 36,2 kvintala po hektaru.

der Pšenica požnjeven je na 21,8 miliona hektara na dan izveštaja, požnjeveno 86,9 miliona tona, prinos je 39,9 stot/ha. Ječam požnjevo je na 6,5 ​​miliona hektara, 20,8 miliona tona je požnjevo sa prinosom od 31,8 centweight/ha. Više požnjeven je sa 4,5 hiljada hektara, 23,2 hiljade tona, prinos je 51,1 stotinjak po hektaru.

Što se tiče uljarica, Suncokret od 1. septembra, sa 76,2 hiljade hektara, požnjeveno je 175,2 hiljade tona uljarica sa prinosom od 23 stotežina po hektaru. Silovanje požnjeven je na 833,9 hiljada hektara, 2,1 milion tona, prinos je 25,3 stot/ha. Soja požnjevo sa 24 hiljade hektara, 50,2 hiljade tona sa prinosom od 20,9 centweight/ha.

Šećerna repa je početkom ovog mjeseca požnjevena na 72,4 hiljade hektara, akumulirano je 3,4 miliona tona sa prinosom od 472,5 centweight/ha.

Nazad na vesti
×